Monday، 26 February 2024 | دوشنبه، 07 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: تملک دارایی های سال جاری، 196 میلیارد تومان است که از منابع استانی تامین اعتبار می شود.

کیوان محمدی رئیس سازمان در نشست شورای برنامه ریزی استان گیلان، به بیان دستور جلسه مبنی بر بررسی پروژه های سطح استان پرداخت و گفت: تملک دارایی های سال جاری، 196 میلیارد تومان است که از منابع استانی تامین اعتبار می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان عنوان کرد: این سازمان سند توسعه شهرستان ها را 10 سال قبل نوشته اما تاکنون اجرایی نشده است لذا در سال جاری مجددا با همکاری و مشارکت دانشگاه های گیلان، فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سند توسعه شهرستان ها اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سند توسعه شهرستان ها مصوباتی صورت می گیرد، مجری این سند فرمانداری شهرستان می باشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در این سند نقش ناظر، هدایت کننده و کنترل کننده خواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: موضوعاتی که خارج از حیطه اختیارات فرمانداری باشد در سند توسعه تصویب نخواهد شد و فرمانداران شهرستان ها و نمایندگان مجلس و مدیران شهرستانی همه مسائل را بررسی خواهند کرد و در کار سند توسعه دخیل خواهند بود.

وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ناظر در برخی از جاها امکان دارد ملاحظات بودجه ای باشد که تذکر خواهیم داد. همان نقشی را که دبیر کمیته برنامه ریزی سازمان در شهرستان دارد، همان نقش را نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تصریح کرد: همانظوری که فرماندار هر شهرستان، در خصوص بودجه نقش اصلی را دارد و حرف آخر را در کمیته برنامه ریزی می زند، در برنامه ریزی نیز، فرماندار آن شهرستان حرف آخر را خواهد زد. استاندار و فرماندار باید در بحث بودجه اثرگذار و حداکثر تفویض اختیار را داشته باشند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این تصمیم گیری ها و تفویض اختیارات شهرستان ها باید در سطح ملی صورت پذیرد. آنچه که در حد اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است در اختیار فرمانداران شهرستان قرار گرفته است. البته بدون نظر فرمانداران نیز سند توسعه تصویب نخواهد شد.

محمدی خاطرنشان کرد: هر چیزی که در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب می شود، در نهایت باید در شورای برنامه ریزی استان توسط استاندار مورد تایید و تصویب قرار گیرد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان