Wednesday، 28 February 2024 | چهارشنبه، 09 اسفند 1402
1 2
اختصاصی گیلانیان : وقتی روانشاد مهندس قهرمانی چابک وقتی دید گیلان را در آستانه خشکسالی دید از ترس وارد شدن خسارت به برنجکاران به کرات و اصرار از همه کشاورزان می خواست محصولاتشان را بیمه سنگین کنند تصور می شود هرگز فکر نمی کرد افزایش نرخ بیمه تا جایی رشد کند که این اقدام حمایتی را به یک عمل تجاری تبدیل نماید !

در آن زمان هزینه بیمه محصولات بگونه ای بود که تقریبا تمام برنجکاران از عهده تامین و پرداخت آن بر می آمدند , و از سوی دیگر میزان غرامت بیمه هم راضی کننده بود ولی امروز نرخ بیمه محصول برنج به حدی افزایش یافت که اکثر قریب قادر به تامین هزینه بیمه معمولی نیستند تا چه رسد بیمه سنگین که از محالات است .

نرخ تعرفه بیمه محصولات در سال 94-93 که استانی بود صرفنظر از تخفیفاتی به ترتیب برای بیمه شدگان سال قبل و سال های قبل قائل بود نرخ بیمه برای کسانیکه برای اولین بار اقدام به بیمه محصولات می کردند مناسب و تعهد بیمه گر نیز مناسب بود و فشار چندانی به کشاورز وارد نمی شد .

در سال زراعی 95-94 اختیار بیمه محصولات کشاورزی از استانی خارج شد بدون اینکه در تعهد بیمه گر تغییری ایجاد شود رشد محسوسی پیدا کرد و از حالت حمایتی خارج و سبک و سیاق تجاری پیدا کرد .

در سال زراعی 96-95 تعرفه بیمه افزایش سرسام آوری یافت تا جاییکه از حالت حمایتی خارج و به صورت تجاری درآمد و این رشد در حدی بود که خود طراحان هم نسبت به تصویب آن تردید داشتند از این رو طبق شواهد و قرائن تعرفه طی نامه ای به ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان بعنوان نماینده بیمه ارسال و پیشنهاد جرح و تعدیل ارقام تا سقف 50درصد را نیز ضمیمه کردند .

ولی نماینده بیمه محصولات کشاورزی کشور در استان که خود را حامی برنجکار و برنجکاری معرفی می نماید معلوم نشد چرا به بهانه کاهش نرخ تعرفه بیش از نصف چرا به پیشنهاد بیمه گذار مرکزی پاسخ نداد و پیشنهاد کذایی آنقدر مشمول مرور زمان شد تا زمینه تصویب نرخ پیشنهادی بیمه گذار مرکزی تصویب و به عنوان نرخ پایه بر کشاورز تحمیل کرد .

با توجه به اینکه بیمه محصول برنج از آغاز دارای چهار گزینه با نرخ تعرفه متفاوت است در این گزارش نرخ و تعهد گزینه های یک تا چهار مد نظر قرار داده شد تا نشان داده شود نرخ سالانه بیمه چقدر رشد و تعهد بیمه گر نسبت به نرخ تعرفه چقدر ناعادلانه در نظر گرفته شده است . از سوی دیگر باید توجه داشت که 75% درصد برنجکاران کم زمین هستند و در نتیجه با افت و خیزهای برآورد خسارت بیمه تعهد بیمه گر تا سقف یک چهارم تقلیل پیدا خواهد کرد.

البته سهم دولت در این بیمه به دلیل ثابت و ناچیز بودن در جدول گنجانده نشد که عدم پرداخت به موقع سهم دولت در پرداخت بموقع پرداخت خسارت کشاورز با مشکل تاخیر طولانی یا کاهش و حذف مواجه شد !

اخبار رسیده حاکی از آن است در سال زراعی 96-95 بسبب شرایط جوی و مستندات هواشناسی در مورد مقدار و زمان بارندگی و میزان خسارت وارده به بخش برنجکاری گیلان کارشناسان خسارت وارده به برنجکاری را بیش از 40 میلیارد تومان برآورد و به مرکز ارسال شد ولی گزارش سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر رشد 15 درصدی تولید برنج تصویب برآورد خسارت در مرکز را با چالش جدی مواجه کرد و مرکز کارشناسان بیمه خواست نسبت به برآورد خسارت تجدید نظر و سقف آن را به شدت تقلیل دهند !؟

حامیان صوری برنجکاری وقتی با مقاومت کارشناسان بیمه مواجه شدند با کمال تاسف بدون نظر کارشناسان بخشی از خسارت ها را حذف و بخشی را نیز تا حدود 20 الی 35 درصد تقلیل دادند و همین مبلغ ناچیز را هم به بهانه عدم دریافت سهم دولت با تاخیر زیاد و کراهت پرداخت کردند .

با توجه به فراز و فرود هزینه و نحوه غرامت بیمه محصولات کشاورزی از یک سو و افزایش سرسام آور قیمت ها ، به شهادت آمار موجود در یکی از تعاونی بیمه گذار درصد مراجعه کشاورزان جهت بیمه محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد.

با توجه به اینکه در بروز خشکسالی اراضی بیمه شده و بیمه نشده هزینه مضاعفی بر دولت تحمیل خواهد کرد بنابراین با عنایت به خطر کم آبی سال زراعی پیش رو لازم است نسبت به ایجاد تسهیل در امر بیمه محصولات کشاورزی و ترغیب برنجکاران به بیمه کردن محصولات اقدام عاجلی بعمل آید که در غیر این صورت وضعیت برنجکاری بمراتب بدتر از این خواهد بود که هست .

با توجه به شرح موجود این سوال مطرح است : براستی بیمه محصولات کشاورزی حمایتی است یا تجاری ؟

اگر حمایتی است چرا نماینده بیمه در استان به پیشنهاد کاهش 50درصدی نرخ تعرفه بیمه پاسخ نداد ؟

اگر حمایتی است بر چه اساسی هزینه بیمه در گزینه های دو ، سه و چهار خارج از توان کشاورزی تعیین شد و امروزه کمتر کشاورزی می تواند از این گزینه ها استفاده نماید ؟

اگر حمایتی است چرا با توجه به تفاوت نرخ گزینه ها سهم دولت در همه گزینه های یکسان دیده شد ؟

اگر حمایتی است چه عملکردی باعث شد با توجه به خطر خشکسالی پیش رو استقبال کشاورزان تا 50 درصد کاهش پیدا کند ؟

امید است نماینده بیمه محصولات کشاورزی در استان نسبت به رفع این ابهامات اقدام نماید و نماینده عالی دولت نیز نسبت به بیمه محصولات کشاورزی بعنوان یکی از راههای مقابله با خشکسالی توجه ویژه ای مبذول نماید .

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : مقالات

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان