Wednesday، 28 February 2024 | چهارشنبه، 09 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی گیلان با مقایسه میزان بارش های استان طی سنوات گذشته، آینده بارش ها در گیلان، وضعیت خشک سالی و میزان سفره های آب زیرزمینی را تشریح کرد.

حسین عابد با اشاره به وضعیت کاهش بارش ها در گیلان و احتمال پدید آمدن خشک سالی اظهار کرد: کاهش بارش ها در گیلان برای نخستین بار رقم نمی خورد چون در سنوات گذشته نیز بارها در شرایط فعلی یعنی کاهش بارش ها همراه بوده ایم.

وی بابیان اینکه طی 10 سال اخیر ازنظر میزان بارش های به هنگام در فصل کشت شش سال را با کمبود بارش مواجه بوده ایم، افزود: از 31 سال گذشته تاکنون تعداد خشک سالی ها در گیلان بیشتر و رو به افزایش بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی گیلان گفت: طی 31 سال اخیر 19 سال را با کاهش بارش از حد نرمال همراه بوده ایم که پدیدآورنده انواع خشک سالی های خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید بوده است.

عابد بیشترین تأثیر در کاهش بارش ها را تغییرات اقلیمی برشمرد و خاطرنشان کرد: یک سهم از سه سهم تغییرات اقلیم و تأثیرگذار در کاهش بارش ها انسان است که منجر به افزایش دما شده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دما در تغییرات اقلیم تأثیر مستقیم دارد، افزود: در حال حاضر هم در کشور و هم در گیلان افزایش دما داریم که طبق الگوهای هواشناسی ها، جهان نیز روزبه روز گرم تر می شود و افزایش دما در مناطقی ازجمله گیلان قابل توجه خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی گیلان با اعلام اینکه افزایش دما منجر به کاهش بارش ها در استان خواهد شد، تصریح کرد: افزایش دما همچنین درشدت بارش ها تأثیر می گذارد و به جای اینکه در گیلان ما چهار روز بارش باران داشته باشیم، یک روز شاهد بارش باران با شدت بیشتری خواهیم داشت.

عابد بابیان اینکه در رشت سالانه حدود 1350 میلی متر می بارد که انتظار می رود طی سال های آتی این مقدار کاهش پیدا کند، گفت: در حال حاضر در رشت به طور متوسط سالانه 131 روز باراندگی داریم که طبق پیش بینی ها به دلیل تغییر اقلیم این بارش ها ممکن است به 100 روز نیز برسد.

وی همچنین به پیش بینی خشک سالی در گیلان اشاره کرد و گفت: گیلان در نقطه ای از کشور قرارگرفته که هم افزایش دما و هم کاهش بارش در آن پیش بینی می شود که کاهش بارش همان خشک سالی و تغییر درشدت بارش ها انواع خشک سالی را به وجود می آورند.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی گیلان گفت: خشک سالی ابتدا خود را به شکل هواشناسی (به معنای قطع و یا کاهش بارش ها) دوم به شکل هیدرولوژیکی (به معنای کاهش ذخایر آب رودخانه ها) سوم به شکل خشک سالی کشاورزی (تأثیر کم بارشی و کم آبی روی کشاورزی تأثیر می گذارد) و در مرحله چهارم در بعد اجتماعی خود را نشان می دهد.

عابد با اعلام اینکه در حال حاضر ما از نخستین مرحله خشک سالی عبور کرده ایم و در دومین مرحله از آن هستیم، افزود: خشک سالی در گیلان وارد فاز دومی شده که همان کاهش ذخایر آب رودخانه ها است.

وی بابیان اینکه بیشترین حوزه بارش ها در اسفند، فروردین و نیمه نخست اردیبهشت رقم می خورد، گفت: طبق پیش بینی ها امیدواریم چند بارش را در ماه های آتی شاهد باشیم که در پی آن وضعیت ذخایر آبی حوزه ازجمله ذخایر آب سد بهبود پیدا خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی گیلان همچنین با اعلام اینکه کاهش بارش ها و افزایش دما تأثیر چندانی در میزان آب سفره های زیرزمینی گیلان نداشته است، خاطرنشان کرد: معمولاً با چند بارش سفره های زیرزمینی سیراب می شوند چون ارتفاع سفره های زیرزمینی در گیلان به طور متوسط به 20 متر می رسند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان