Sunday، 14 April 2024 | یکشنبه، 26 فروردین 1403
1 2

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس گفت: رئیس جمهور درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان وجود هرگونه تخلفی را رد کرده بود در حالی که پس از ارائه گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص همه از عمق و گستردگی تخلفات انجام شده باخبر شدند.

جبار کوچکی نژاد اظهار داشت: تا قبل از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، رئیس جمهور تخلفات انجام شده در صندوق و بانک سرمایه را در حد جابه جایی چند وام می دانست در حالی که با ارائه گزارش نهایی تیم تحقیق، خلاف آن به خوبی ثابت شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ابراز داشت: رئیس جمهور درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان وجود هرگونه تخلفی را رد کرده بود در حالی که پس از ارائه گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص همه از عمق و گستردگی تخلفات انجام شده باخبر شدند.

کوچکی نژاد به موضوع موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و بیان داشت: در این موضوع نیز همانند قضیه اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، دولت هرگز حقیقت را نپذیرفت و با دادن وعده های رنگارنگ به سپرده گذاران که البته هیچ کدام نیز عملی نشد بیشتر موجبات نگرانی مردم را فراهم کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس درباره طرح سئوال از رئیس جمهور افزود: طرح سئوال از رئیس جمهور در مورد عملکرد موسسات مالی و اعتباری در جلسه یکشنبه 29 بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و معاون رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سئوالات در آن شرکت کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: طراحی محور سئوالات با بنده بود که درمورد نحوه عملکرد بانک مرکزی، دادن وعده های دروغین به مردم توسط دولت، عدم نظارت درست بر عملکرد این موسسات و ایجاد تنش در جامعه از جمله موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دروغ گفتن به مردم و کسانی که در این موسسات مالی و اعتباری اقدام به سپرده گذاری کرده بودند یکی از مهمترین دلایلی است که موجب متشنج شدن اوضاع و وقوع حوادث تلخ در جامعه شد تا جایی که مردم برای احقاق حقوق خود به سمت موسسات هجوم بردند.

وی در مورد عمل نکردن موسسات مالی و اعتباری به تعهداتشان افزود: بنده به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی عرض کردم که وعده های بسیار زیادی از سوی شما به سپرده گذاران این موسسات داده شد اما نه تنها هیچ کدام عملی نشدند بلکه در اقدامی خلاف حتی سودهای پرداختی از سپرده مردم کم شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با ادامه اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، 180 نفر از نمایندگان مجلس با طرح سئوالی از رئیس جمهور خواستار پاسخگویی وی در این باره شدند که بالاخره پس از گذشت ماه ها، طرح این سئوال برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان