Friday، 19 April 2024 | جمعه، 31 فروردین 1403
1 2

گیلانیان : مسئول کارگروه اجراییISO برق منطقه ای گیلان از آمادگی این شرکت برای دریافت گواهینامه ISO9001 خبر داد.

مسئول کارگروه اجراییISO شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به تشریح مهمترین اقدامات انجام شده جهت دریافت گواهینامه ISO9001 پرداخت.

مزیّن، مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری و مسئول کارگروه اجرایی پروژه ISO 9001:2015 شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خصوص پیاده سازی این پروژه گفت : در راستای اجرای پروژه سیستم مدیریت یکپارچه ، اجرای پروژه ISO9001 ویرایش 2015 در دستور کار شرکت قرار گرفت. این پروژه یک الگوی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت در شرکت ها فارغ از زمینه فعالیت ، تعداد پرسنل و گستردگی فعالیت است. اجرای این پروژه در شرکت از حدود 15 ماه قبل شروع شده و با تلاش مستمر کلیه واحدهای شرکت، اینک مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی افزود : اولین مرحله ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه ، توسط ممیزین شرکت TUV NORD در بهمن ماه سال جاری انجام شد و نقاط قوت و قابل بهبود شرکت شناسایی و اعلام گردید که با انجام اقدامات اصلاحی مناسب، آمادگی لازم برای دریافت گواهینامه ISO9001: 2015 فراهم شده و به یاری خداوند ممیزی مرحله دوم نیز در روزهای 19 الی 23 اسفند ماه جاری توسط ممیزین شرکت TUV NORD انجام خواهد شد .

مسئول کارگروه اجرایی پروژه ISO در خصوص مهمترین اقدامات انجام شده جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 گفت : شناسایی وضعیت موجود شرکت ( از طریق بازدید میدانی – بررسی سوابق و مستندات – مصاحبه با مدیران و کارشناسان توسط مشاور )، تدوین و تصویب آیین نامه کمیته راهبری و کارگروه های اجرایی ، خط مشی کیفیت و تایید مدیریت عامل و ابلاغ به همه معاونت ها و دفاتر مستقل و اطلاع رسانی گسترده آن ها، تشکیل کارگروه اجرایی ISO ، برگزاری دوره های آموزشی الزامات استاندارد ISO 9001: 2015 و نیز HSE ، تدوین روش های اجرایی کلیه دفاتر شرکت بر اساس استاندارد ISO 9001: 2015 ، برگزاری دوره های آموزشی جنبه و ریسک و چگونگی تدوین و تعیین آنها بر اساس استاندارد مربوطه ، جمع آوری جنبه و ریسک واحدها ، جمع آوری کلیه فرم های مورد عمل و اسناد بالادستی تمام واحدهای شرکت ، کدگذاری کلیه فرم های مورد عمل ( بیش از 500 فرم ) و تحلیل محیطی براساس SWOT ابتدا در سطح دفاتر و سپس در سطح معاونت ها و نهایتا تدوین SWOT برای شرکت ، از جمله مهمترین اقدامات انجام شده جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 می باشد.

وی به دیگر اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت :تدوین اهداف برگرفته از ریسک و SWOT به کمک مشاور ، پایش شاخص های فرایندی واحدها،کدگذاری و مهر و امضا و نیز توزیع مستندات تدوین شده واحدها، جمع بندی مستندات مربوط به استاندارد ISO و HSE و تدوین وتنظیم آنها در قالب کلاسور متحدالشکل سیستم مدیریت کیفیت و ارسال و ابلاغ به واحدهای ذیربط، کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ، آموزش ممیزی داخلی و سپس اجرای دو مرحله ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت، شناسایی عدم انطباق های ممیزی داخلی و سپس رفع عدم انطباق ها، انتخاب شرکت صدور گواهینامه و عقد قرارداد با آن ( شرکت TUN NORD ) ، اعلام آمادگی برای ممیزی صدور گواهینامه، انجام ممیزی خارجی مرحله اول در تاریخ 16و17 بهمن 1396 توسط ممیزین محترم TUV NORD و برنامه ریزی برای انجام ممیزی مرحله دوم درنیمه دوم اسفند ماه سالجاری جهت ممیزی صدور گواهینامه از دیگر اقدامات انجام شده جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان