Saturday، 18 May 2024 | شنبه، 29 اردیبهشت 1403
1 2
گیلانیان : نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: باید رفتار نمایندگان مجلس شفاف و به دوراز فرافکنی ها باشد. محمدصادق حسنی با تاکید بر لزوم شفاف سازی آرای نمایندگان مجلس اظهار کرد: باید قانون ها در رابطه با نظام ساختاری مجلس شورای اسلامی تغییر کند. وی با تاکید بر اینکه نباید تغییرات صرفاً در دولت ظهور و بروز کند افزود: مجلس شورای اسلامی باید تغییراتی را در خود ایجاد کند تا رفتار نمایندگان شفاف و به دوراز فرافکنی ها باشد. نماینده مردم رشت با اشاره به رفتار دوگانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: قبول داریم که نمایندگان استقلال دارند و نباید در رأی آن ها اظهارنظر کرد اما باید در مقابل سوگندی که خوردیم حرف راست را صریح بیان کنیم. حسنی با اشاره به رفتار متناقض برخی از نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: باید آن قدر در شفاف سازی مجلس پیش برویم تا وقتی یک نماینده ای پای استیضاح وزیر جهاد را امضاء می کند پس از دو هفته امضای خود را پس نگیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یک نماینده مجلس یا باید طرح و یا استیضاحی را امضاء نکند و یا اگر امضاء کرد پای امضاء خود بایستد خاطرنشان کرد: مطرح کردن استیضاح وزیر در مجلس و سپس رأی نیاوردن آن در حد مجلس شورای اسلامی ایران نبود. حسنی با بیان اینکه همه جای کشور دچار مشکل شده و تنها مشکل کشور معطوف به دولت نیست افزود: متأسفانه همه دست به دست هم داده ایم که خود را بیچاره کنیم و این اتفاق نیز در حال رقم خوردن است.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان