Saturday، 18 May 2024 | شنبه، 29 اردیبهشت 1403
1 2
اختصاصی گیلانیان : شرکت های خدمات رسان از قبیل : آب ، برق، گاز، تلفن ، بانک و حتی آب بهای کشاورزی طی تدابیر و تعیین مهلت هزینه خدمات را به اطلاع شهروندان یا مشترکان و حتی بدهکاران خود می رساند تا با تسهیلات ایجاد شده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند . این شیوه به نفع هر دو طرف ذینفع است، از یک سو شرکت ها و بانک ها مطالباتشان را وصول می نمایند و از سوی دیگر ذینفعان که به دلیل مشغله عدیده فرصتی برای مراجعه به یک یک این شرکت های خدمات رسان را ندارند با صرف جویی در زمان، هزینه سفر به یکی از روش های متداول از قبیل : عابر بانک ، اینترنت یا مراجعه به بانک بدون کم و کسر و بدون جریمه نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده اقدام می نماید . اما شهرداری رشت بعنوان یک اداره خدمات رسان تا کنون موفق نشد چنین تسهیلی را برای شهروندان خود بوجود آورد تا به این وسیله از یک سو مانع انباشت بدهی شهروندان شود و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد خود شهرداری گردد که این مهم در شهرداری رشت هشت ، ده سالی است نادیده گرفته می شود ! طبق روال کاری شهرداری وقتی شهروند در پایان سال نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری که از آن بعنوان درآمد پایدار برای شهرداری نام برده می شود ، اقدام نکند به مبلغ بدهی شهروند چند درصد جریمه به آن تعلق می گیرد و بدهی شهروند دارا و ندار را مضاعف می کند و در مقابل این اداره خدمات رسان در کمین می نشیند تا گذر شهروند برای حل مشکلی به شهرداری بیفتد آن وقت مچش را می گیرد تا دستش را از کتف قطع نکند اقدامی در رفع مشکل وی نمی کند . عمق مشکل در اینجا قابل مشاهده است که وقتی شهروندی برای دریافت سه میلیون وام از طریق بانک به شهرداری معرفی می شود در نهایت ناباوری می بیند چیزی حدود معادل تسهیلات درخواستی، یا کمی بیشتر و کمتر بابت بدهی های معوقه باید به شهرداری بپردازد و از تسهیلات مورد تقاضا چیزی برای رفع مشکل معیشت وی باقی نمی ماند ترجیح می دهد عطایش را به لقایش ببخشد و از خیر تسهیلات بانکی بگذرد ! ظاهرا این کوتاهی شهرداری رشت در شهرداری ساری حاکم نیست زیرا شهرداری ساری نه تنها عوارض سالانه را همیشه به در خانه شهروند ارسال می نماید بلکه هر سه ماه به سه ماه قبض جمع آوری زباله را نیز برای شهروندان خود ارسال می نماید !؟ عوارض خودرو از معضل قبض عوارض نوسازی و عمران شهری و زباله (مدیریت پسماند) که بگذریم شیوه وصول عوارض خودرو داستان شنیدنی دارد ! مرسوم است هرگاه شخص یا مقام و مرجعی مامور وصول مطالبات کسی می شود براساس سنت جاریه یا قرارداد فیمابین درصدی از وصولی ها را بعنوان حق الزحمه در یافت می نماید . تاکید می شود : "درصدی از دریافتی ها را بعنوان حق الزحمه دریافت می ناید". برخلاف این رسم معمول و شناخته شده که مصادیق خیلی روشن و فراوانی می توان برایش ذکر کرد شهرداری رشت ماموریت وصول (عوارض خودرو) را به دفاتر پیشخوان واگذار نمود که این دفاتر برای وصول عوارض حق الزحمه مضاعفی دریافت می نماید در حالکه شرکت های خدمات رسان وصول مطالباتشان را به بانک ها سپرده و بابت این عمل هزینه ای دریافت نمی کنند . حال چرا شهرداری وصول عوارض سالانه و خودرو را به شیوه سایر شرکت های خدمات رسان عمل نمی کند و طبق کدام قانون و تبصره و ماده قانونی برای عوارض سالانه تحمیلی و خودرو جریمه و حق الزحمه مترتب می کند امید است متولیان امر پاسخگو باشند .  
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان