Tuesday، 21 May 2024 | سه شنبه، 01 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به طرح ادعاهایی در مورد جبهه گیری های خاص در روند بررسی این پرونده گفت: گزارش پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ عنوان سیاسی نیست.

اینکه برخی افراد ادعاهایی را درباره جبهه گیری های خاص و یا سیاسی کاری اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تاثیر آن بر روند بررسی پرونده مطرح می کنند درست نیست و به هیچ عنوان صحت ندارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: طبق آئین نامه مجلس گزارش کمیته تحقیق و تفحص پس از قرائت در صحن مجلس برای رسیدگی به جرایم منعقد شده متهمان در پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده می شود تا در یکی از شعبات این قوه روند بررسی انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان عنوان کرد: در حال حاضر منتظر هستیم تا قوه قضائیه شعبه مورد نظر جهت رسیدگی به این پرونده را مشخص و اعلام کند و پس از آن کمیته تحقیق و تفحص نسبت به ارائه گزارش 4 هزار صفحه ای خود به این شعبه و آغاز مراحل پیگیری آن اقدام خواهد کرد.

کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه افکار عمومی منتظر اقدامات عاجل قوه قضائیه است بیان داشت: مردم و به ویژه قشر زحمت کش فرهنگیان جامعه که بخشی از سرمایه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کردند با خیانت امانتداران مواجه شدند و خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با متخلفان هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز داشت: در تمام طول مدتی که این کمیته مشغول بررسی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این پرونده بود قوه قضائیه همکاری های بسیار خوب و راهگشایی را نظیر بازداشت متهمان و اعمال قرار وثیقه سنگین برای آنان به انجام رساند.

نماینده مردم رشت در مجلس عنوان کرد: انتظار داریم هم قاضی مربوطه و هم دادستان بخش اقتصادی قوه قضائیه همچنان که تاکنون پیگیر روند به نتیجه رساندن پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند در ادامه نیز نسبت به اعاده اموال مردم به آنان همه تلاش خود را انجام دهند.

کوچکی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا دولت دهم از پرداخت سهم خود به صندوق معاف شده بود بیان داشت: بله این مشکلی بود که وجود داشت و به ضعف عملکرد وزارت آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه برمی گشت که با پیگیری های انجام شده این نقیصه در برنامه ششم کاملاً رفع شد ه است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان