Tuesday، 21 May 2024 | سه شنبه، 01 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : معاون دادستان مرکز استان گیلان گفت: برخی افرادی که باید پاسخگوی وضعیت کنونی ایستگاه زباله سراوان رشت باشند با فرافکنی به دنبال جمع آوری رای و منافع شخصی هستند.

علی اصغر حیدرنژاد عصر امروز در جلسه پسماند و جلسه پیگیری اجرای تعهدات ساماندهی تخلیه سایت زباله سراوان در فرمانداری شهرستان رشت اظهار داشت: کثرت برگزاری جلسات پسماند شهرستان رشت موجب تسهیل روند ساماندهی ایستگاه زباله سراوان می شود.

معاون دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به اینکه روند ساماندهی ایستگاه زباله سراوان 34 سال به تاخیر افتاده است و جانمایی این ایستگاه از روز نخست در منطقه مذکور اقدامی نادرست بود افزود: مشکلات ایستگاه زباله سراوان در حال حاضر به معضلی ملی تبدیل شده است.

حیدرنژاد با بیان اینکه برای جبران تاخیر در ساماندهی وضعیت ایستگاه زباله سراوان شهرستان رشت نباید شتابزده عمل کرد زیرا با اقدامات نادرست پول بیت المال در این زمینه حرام می شود گفت: طبق بررسی های صورت گرفته احتمال رانش زباله بر زمین حوضچه تصفیه در سراوان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد که باید در مقابل  وضعیت ایستگاه زباله سراوان رشت  پاسخگو باشند از وضعیت کنونی این بحران در حال بهره برداری هستند خاطرنشان کرد: افرادی که باید پاسخگوی وضعیت کنونی این معضل باشند با فرافکنی به دنبال جمع آوری رای و منافع شخصی هستند.

معاون دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه تمامی مدیران گیلان با همکاری نمایندگان مجلس  باید با دیدگاهی ملی به معضل پسماند در سراوان توجه کنند تصریح کرد: می توان به منظور تغییر جایگاه و جایگزینی ایستگاه زباله سراوان به سمت ارتفاعات لوشان تحقیق و بررسی کارشناسانه را در پیش گرفت.

حیدرنژاد با تاکید بر اینکه تمهیدات اندیشیده شده برای ساماندهی این ایستگاه زباله پاسخگوی حجم پسماند استان گیلان نیست و ایستگاه زباله باید از منطقه سراوان رشت خارج شود بیان کرد: مقوله تفکیک زباله از مبدأ در استان گیلان از گذشته، جدی گرفته نشده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تفکیک زباله از مبدأ نیازمند توجه است و می توان با در نظر گرفتن مشوق ها و اقدامات تبلیغی این مقوله را در جامعه به درستی فرهنگ سازی کرد اظهار داشت: رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت در حال حاضر تحت الشعاع شیرابه ایستگاه زباله سراوان رشت قرار گرفته اند.

معاون دادستان مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه اقدامات ساماندهی ایستگاه زباله سراوان نیازمند کار تخصصی و کارشناسی شده است خاطرنشان کرد: اقدامات غیرکارشناسی و نتیجه نامطلوب از پروژه های در دست اجرا در ساماندهی ایستگاه زباله سراوان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان