Tuesday، 16 July 2024 | سه شنبه، 26 تیر 1403
1 2

گیلانیان : آقای استاندار! شما در چهارمین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اعلام کردید : "مراجعی که وظیفه کنترل و نظارت دارند، وظایف خود را دقیق انجام دهند"

آقای استاندار! نکند مخاطب شما همین مردم عادی باشد که کمرشان زیر فشار زندگی خم شده است!؟ اگر مسئولان و متولیان بازار اعم از مجمع امور صنفی ، صنعت و معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار مورد نظرتان است اینها دیگر نیاز به توصیه ندارند بلکه در این مواقع حساس که عده ای سعی در چزاندن مردم دارند باید دستوری برخورد کرد، مگر شیوه مدیریت تبلیغاتی باشد!!؟؟

آقای استاندار! در استان تحت فرمان شما اصلا (مرجعی برای نظارت بر بازار ) یا "ستاد تنظیم بازار"ی وجود دارد تا اقدام به (نظارت دقیق بر بازار) نمایند؟ بازرسان اصناف که در خواب ناز و استراحت و در حال چراغ سبز نشان دادن به همصنفی های خود هستند!

درست است که تحریم هست و ممانعت ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی و مضایقی در تولید ولی نباید مثل این روزها شیوه غارتگری و چپاول بر بازار حاکم باشد اصلا جایی برای توصیه و سفارش و تقاضا نمی تواند کارگر باشد و باید به جای تساهل و تسامح به قانون و نظارت سفت و سخت متوسل شد بلکه بتوان منافع مردم و نظام و انقلاب را حفظ کرد؛ متاسفانه همه چیز به نفع دارامندان و علیه فقرا است .

مدیریت متناسب زمان ایجاب می کند رافت و مهربانی به کنار گذاشته شود و یا قاطعیت از منافع عمومی دفاع کرد که سعدی می گوید:

درشتی و نرمی بهم در، به است - چو فاسد که جراحو مرهم نه است

به نظر می رسد مسئولان استان در این فضایی که اقشار آسیب پذیر که اکثر قریب به اتفاق زیر خط فقرند زندگی می کنند حضور فیزیکی ندارند و نمی بینند یا تجاهل العارف می کنند که چگونه اجناس اعم از اساسی و ضروری در ساعت به وضع اسفباری افزایش قیمت پیدا می کند و یک کالا در یک ساعت در چند مغازه یک خیابان به چند قیمت سرسام آور عرضه می شود!؟

وقتی مسئولان از حقوق و مزایای کذایی بهره مند باشند و موقعیت شان باعث شود وسایل مورد نیازشان به در خانه هایشان فرستاده و یا توسط واسطه فراهم می شود کجا می توانند فشار زندگی فقرا را احساس کنند!

آقای استاندار ! به استناد اینکه گفته می شود "بهتر آن باشد که سر دلبران - گفته آید در حدیث دیگران" توجه شما به مضمون داستانی که ممکن است با آن غریبه نباشید جلب می شود:

«زمانی در کتاب متون فارسی یکی از پایه های مقطع دبیرستان حکایتی به این مضمون نقل بود : : وقتی بخارا یا بلخ با کمبود نان مواجه شد خبر به سلطان بردند و او دستور داد رییس نانوایان را حاضر کردند و او را به زیر پای فیل انداخت. روز بعد روی هر پیشخوان نانوایی چندین( من) نان قرار دادشت که خریدار نداشت».

  آقای استاندار ! خوب است مثل آن سریال (مدیر کل) برای یک بار هم شده از ردای استانداری خارج شده وارد بازار همین رشت شوید
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان