Thursday، 29 February 2024 | پنجشنبه، 10 اسفند 1402
1 2

توضیح گیلانیان : سردار سید علی آقازاده ، نماینده محترم رشت با دعوت جمعی از خبرنگاران استان از جمله خبرنگار وبگاه گیلانیان در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26/11/90 اقدام بر برگزاری نشست مطبوعاتی نمودند. گیلانیان به دلیل انتشار دو مطلب پیرامون عملکرد ایشان حسب وظیفه شغلی مصاحبه ایشان را ضبط و با حفظ امانت از نوار مصاحبه استخراج نمود و علیرغم طولانی بودن مصاحبه بر آن شد جهت اطلاع مردم از عملکرد و بینش نماینده بر خلاف عرف خبری کل مصاحبه را با فاصله در دو بخش منتشر نماید . بخش اول آن را ذیلا می خوانید و بخش دوم آن نیز تحت عنوان « پرسش و پاسخ خبری سردار آقازاده » به زودی منتشر خواهد شد :

***

سردار آقا زاده نشست مطبوعاتی خود را با این مقدمه آغاز کرد : همانطوری که مستحضر هستید ما خیلی اهل رسانه نیستیم ، شاید این انتقاد بر ما باشد ، ولی اعتقاد به رسانه داریم ، اعتقاد به کار فرهنگی داریم ، در این دوستان هیچ تردیدی نفرمایند ؛ اما خودمان خیلی مایل نیستیم رسانه ای و تلویزیونی باشیم ، اگر خودشان هم بیایند ما به ایشان انتقاد می کنیم ؛ کسی زیاد در تلویزون و صدا و سیما بیاید خیلی خوشمان نمی آید .

وی افزود : اگر واقعیت های جامعه توسط اصحاب رسانه ها منعکس شود و متن جامعه در جریان قرار بگیرند ما از این روش دفاع می کنیم و ما تا آنجائی می دانیم ، رویکرد رسانه ها بر همین چارچوب بوده و در همین راستاست که الحمد الله ما و شما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، چون جامعه ما ، عموما مردم گیلان اهل فرهنگ و تحلیل و مطالعه هستند قطعا ما و شما را تحمیل می کنند که اینکه ما واقعیت ها را به مردم منعکس کنیم ؛ بعبارت دیگر از بعضی از پیک های اجتماعی ، مثل شما و رسانه ها ، متن جامعه انتظار دارند که تعامل بین اصحاب رسانه و مردم وجود داشته باشد .

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت : همانطور که مستحضرید مجلس دارای دو مأموریت محوری است ؛ یک مأموریت تقنینی و یک مأموریت نظارتی . مجلس و نمایندگان این دو مأموریت را بعهده دارند . بعبارت دیگر هر نماینده ای ، هر کارشناسی قطعا در مورد حوزه مأموریتی خودش ، در مورد وظیفه خودش ، آنچه که به عنوان مصادیق مأموریت هست و بایستی براساس واقعیت های موجود به آن مأموریت ها بپردازد .

وی گفت : در استان گیلان نماینده اش بایستی تکیه بر راهبردهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه داشته باشد . بعبارت دیگر فرصت ها و موانع موجود در محیط مأموریتی نمایندگی خودش را مورد توجه قرار بدهد .

وی ادامه داد : حالا امروز تحت عنوان آمایش سرزمینی ، آمایش اقتصادی ، آمایش فرهنگی ، این راهبردها به این اسم مطرح هستند و خوانده می شوند و برنامه ریزی می شوند . بعبارت دیگر بایستی ما به این برنامه ها توجه بکنیم و مأموریت را انجام بدهیم .

وی همچنین گفت : باز هم طبیعی است که در استان گیلان اگر نمایندگان حساس یک فرد مسئول ، مدیر براساس تجربه و نگاه کارشناسانه ای که خودش دارد ، تحلیل شخصی خودش ، براساس دانش ، حالا تجربی ، خودش یک تحلیل و برداشتی دارد و برای خودش یک اولویتی قائل است ؛ یکی آنکه بر اولویت های موجود استان که آنهم بر اساس تجربه و دانش تهیه شده به آن توجه دارد ، تعاملی است بین نماینده و کارگزاران استانی و ملی . این تقریبا صورت مسئله ای هست که بایستی خدمت شما عرض نمایم . بعبارت دیگر فرصت های استان گیلان یا احیانا موانعی که وجود دارد .

وی گفت : در رابطه با فرصت ها قطعا ما استان را ببینیم ، خوب استان یک استان کشاورزی است ؛ هیچکس تردیدی ندارد و همه کارشناسان این را می گویند ؛ یک استان گردشگری است ، باز هم می تواند به عنوان قطب و اولویت اقتصادی در استان مطرح باشد ، همانطوری که ما بعضا راهبرد گردشگری به عنوان قطب اقتصادی استان مطرح بود . یعنی اولویت ، کشاورزی هم ارجهیت داشته ، یا در مقطعی دهه اول انقلاب و تا نیمی از عمر پر برکت انقلاب اسلامی ما ، کشاورزی به عنوان قطب بود ؛ یا مثلا مقطعی قبل از پیروزی انقلاب تا ایام پیروزی انقلاب قطب اقتصادی استان گیلان صنعت بود .

سردار آقازاده گفت : حالا ممکن است ما هم یک نظری داشته باشیم ؛ یکی بیاید بگوید کشاورزی قطب است ، یکی بگوید گردشگری باید قطب اقتصادی باشد . در آمایش و راهبرد اولویت اینها را ردیف بکند . ممکن است یکی بگوید بر اساس تجربه باید هر سه بخش را باید قطب اقتصادی و راهبرد اقتصادی و فعالیت ما قرار بدهیم .

وی افزود : بنده اعتقاد دارم با توجه به هر سه بخش را می شناسیم ، ما در استان گیلان هر سه بخش را بایستی محور راهبردی اقتصادی گیلان قرار بدهیم . یعنی غفلت هر سه بخش منجر به مشکلاتی برای استان گیلان خواهد شد و ما نتوانستیم از فرصت ها به نحو احسنت استفاده کنیم .

وی در ادامه گفت : مثلا وقتی کشاورزی ما از قطبیت خارج شد کشاورزی ما به شدت متضرر شد و الآن شما ملاحظه می فرمایید که کشاورزی ما هنور آن آثار غیر کارشناسی خارج کردن از محوریت اقتصادی گیلان را دارد کشاورزی ما تحمل می کند ؛ بعبارت دیگر ضربه ای به کشاورزی ما وارد شده است . نه اینکه کسی منظوری داشته ولی باید بیشتر کارشناسی می شد . اگر چنین می شد ما هنوز شاهد مکانیزه حدود بیست درصد گیلان نبودیم .

وی گفت : الآن شاخص مکانیزه در استان گیلان ، یعنی تسطیح اراضی ، تجهیزات حدود بیست درصد هست و این ضربه ای هست به کشاورزی استان که امروز ما پشیمانیم و نگرانیم ، اگر چه دارد تلاش مضاعف می شود که از این حالت خارج بشود و به اصطلاح نظام مکانیزه کشاورزی در استان به حد متعارف برسد ، بالای شصت ، هفتاد درصد ، این هنوز به نتیجه مناسبی نرسیده و این مشکل را در استان گیلان داریم . این نکته ای بود که می خواستیم بر اساس واقعیت ها عرض کنیم .

وی در ادامه افزود : اگر چنانچه ما وسعت ، جمعیت منطقه گیلان ، نوع قرار گیری منابع طبیعی ، حالا اعم از مراتع ، جنگل ، دشت و زمین های کشاورزی ، ساحل ، اینها را نگاه بکنیم به ما پیام می دهد که این جمعیت با این جغرافیا احتیاج دارد که با این زمین کشاورزی ، با این فرصت های گردشگری ، ما نباید از صنعت غافل بشویم . باید صنعت ما نظر کارشناسان و مسئولان اجرائی را همواره جلب کند و برای اشتغال و تولید در این استان کار تولید بکند . جمعیت جوان و با توجه به ظرفیت کشاورزی و ظرفیت گردشگری ، ظرفیت صنعت را نباید ما کاهش بدهیم ، باید همپای با بخش های دیگر ، گردشگری را که خدمت شما عرض می کنم ، باید در بخش صنعت تلاش بکنیم ، سرمایه گذاری بکنیم ، سرمایه گذاری داخلی ؛ حالا مؤلفه های توسعه صنعتی .

سردار آقازاده گفت : در رابطه با صنعت ما بایستی واقعا نگاه و نگرش توسعه را در نظر بگیریم و همان اولویتی که برای کشاورزی قائل هستیم برای صنعت هم بایستی قائل باشیم . حالا این صنعت چه از طریق سرمایه گذاری و حمایت دولت انجام بگیرد ، این سرمایه گذاری چه از طریق حمایت بخشی خصوصی . هر دو بخش را بایستی ما توجه بکنیم و نگذاریم اگر یک بخشی سستی انجام گرفت ، بخش دیگر جبران نکنیم ، بایستی این توسعه را ما مورد توجه قرار بدهیم .

وی افزود : باز هم طبیعت استان گیلان یک استان سرسبز ، جذاب ، فرصت ساز برای توسعه اقتصادی از ممر گردشگری . ما باید این را به سرعت مورد توجه قرار می دادیم و قرار بدهیم . با موضوع گردشگری استان شعاری برخورد شد و نتوانستیم از فرصت های گردشگری و جذابیت ها بهره مناسب را ببریم . هنوز هم ما در بخش گردشگری داریم در ابهام به سر می بریم و عقب ماندگی مفرطی داریم ؛ فرهنگ صنعت گردشگری در استان گیلان برای جامعه ما ، مردم ما ، مسئولان ما ، مدیریت ما هنوز جا نیفتاده ، شعاری برخورد کردیم و هنوز هم داریم شعاری برخورد می کنیم .

وی ادامه داد : طبیعی است که ما باید برای گردشگری ما برنامه داشته باشیم ؛ البته این ضعف یا نقطه قوت به خود گردشگری بر نمی گردد ، درست است متولی هست باید پیگیری و تأکید ، تلاش بکند ، عرصه های گردشگری را تقویت بکند ، برنامه سازی بشود ، مسئولین همکاری بکنند و ما بتوانیم یک مجموعه ای از تلاش ها را و فعالیت ها را بسیج بکنیم برای استفاده گردشگری ، اینها مسئول هستند اما باید همه مردم ما ، همه آحاد جامعه ، همه مدیریت ، همه مدیران و چه بسا از ظرفیت های استانی و فرا استانی برای صنعت گردشگری استفاده بکنیم .

وی همچنین گفت : شما چهار تا بزرگراه نداشته باشید ، راه مواصلاتی استانها ، ما بالاخره با چند استان همجواریم ، ما باید بزرگراههائی از این استان به استانها داشته باشیم . باید راه آهن ما حد اقل به یک شکل عملیاتی به خود بگیرد . ما باید راههای داخلی داشته باشیم . شما ببینید همین راههای شهرستان رشت بیش از هفتاد درصد آسفالت نیستند . گردشگر کجا بیاید ؟ توی این شهر مخروبه ما که یک مصیبتی هست که همه شما می دانید ؛ بیاید کنار رودخانه زرجوب و گوهر رود ما رد بشود ؟ برود مرداب ؟ آنجا که هر که برود فورا مریض می شود ! کنار رودخانه برود فورا مریض می شود تا چه برسد بیاید برای گردشگری که از بوی تعفن منطقه و سرگیجه شهر و ترافیک و چاله چوله هائی که در شهر ما هست اگر دو کیلومتر برود باید برود خودش را تعمیر و بازسازی بکند !

نماینده مردم رشت گفت : خب ، با این وضعیت گردشگری نمی تواند جذابیت داشته باشد ؛ ما بایستی خدمات را به روستاهای ما ببریم ، جاده های مواصلاتی ، جاده های روستائی ، شالیزار دارد طرف ، زمستان ، بهار ، تابستان ؛ ساحل زیبا برود ، منطقه ای برود که زمینه برای ماندگاری چند روزه حد اقل گردشگران و مهمانان در استان فراهم بشود . هم ظرفیت را به لحاظ کمیت بالا ببریم و کیفیت سازی ماندگاری گردشگران در استان داشته باشیم ؛ زیرساخت های گردشگری را توسعه بدهیم که عرض کردم استان گیلان را ما باید مانند یک مجموعه بهم پیوسته ای ، بعبارت دیگر یک کلان شهری یا یک حوزه ای ببینیم که وقتی گردشگر وارد استان شد عزم بکند چهار روز ، پنج روز ، یک هفته به خاطر جذابیت هائی که ما برایشان فراهم کردیم ، ولی الآن اینطور نیست . یا ممکن است الآن چهار تا گردشگر بخواهد بیاید اینجا مثلا زمینی را بگیرد ، خدمات را ما مثلا در روستاها توزیع بکنیم ، در روستاها حضور داشته باشد . اینها فرصت های استان گیلان است .

وی گفت : البته مدیریت هم بهمین شکل ، بنده در شعارهای اولیه خودم برای ورود به مجلس اینها را عرض کرده بودم . استان گیلان نیاز به تحول مدیریتی دارد . ما نتوانیم تحول مدیریتی را در استان نهادینه بکنیم ، از نیروهای توانمند ، متعهد ، نیروهای بدون ادعا برای خدمتگزاری به مردم ، از نیروهای کارشناس با تجربه و شایسته و متخصص که بسیار فراوانند و ما می توانیم صادرات مدیر ، کارشناس و کارشناس علمی از استان گیلان داشته باشیم . تا از این نیروها ما خوب استفاده نکنیم ، سازمان دهی نکنیم همچنان ما نتوانستیم مشکلات را به فرصت تبدیل بکنیم و این فرصت ها منجر به توسعه استان گیلان بشود .

وی افزود : بهر حال نیروی انسانی و مدیر توانمند بسیار در تحول و توسعه یک استان ، شهر و روستا تأثیر دارد ، اما یک مدیر تبلیغاتی و معامله گر و منفعت طلب و دارای تردید و چسبیده به میز و صندلی و اینها قطعا به هیچوجه جنس مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نیست . بایستی یک مدیر جسور، انقلابی ، بدون ملاحظه نسبت به بعضی از انحرافات و اهل عمل ، دست و چشم پاک ، این نیرو اهل خدمتگزاری به مردم ، همان فرهنگی که خاص انقلاب و فرهنگ ایثارگری است ، بایستی حضور داشته باشد ، حالا چه مدیر ارشد باشد ، چه مدیر میانی باشد ، چه مدیر پائین دستی باشد ، بتواند خدمت بایسته به این جامعه انجام بدهد که استان گیلان عموما محروم بود از این موهبت الهی .

وی ادامه داد : قطعا برنامه آینده ما هم توی بخش راهبردها بایستی همینها باشد . تو بخش جزئیات و تاکتیک ها ، خود من حالا هیچی ، نماینده شدیم یا نشدیم ، هیچی ، اما در هر جا باشم ، هر کس را ببینم توصیه خواهم کرد ؛ ما باید این چارچوب ها را ، این اصول را برای استان گیلان . برای اینکه بنده متعلق به خودم که نیستم ، بنده یک سربازی برای مردم بودم ، یک تجربه ای در طول هشت سال دفاع مقدس کسب کردم و هر جا که خدای ناکرده نیاز به وجود ما در عرصه تهدید سخت باشد قطعا بایستی امانت داری بکنیم و وظیفه خودمان را انجام بدهیم و جاهائی که نیاز به سازندگی و خدمت باشد طبیعی است که بایستی وظیفه خودمان را انجام بدهیم ، حالا هر نقطه ای و هرجائی نیاز باشد . باید این تجربه را نه بنده ، شما ، و هر نیروی دیگری برای خدمت به مردم ارائه بدهد .

وی همچنین گفت : این است که همه ما افتخار می کنیم که اولا همه شماها ، همه نیروهای اجتماعی ما در بخش های مختلف ، در کارشناسی های مختلف توانمندی های بسیار بالائی دارند ، بسیار نیروهای پخته تر و با تجربه تر از بنده ، اما هر کدام ما تا آنجائی که می توانیم تجربه خودمان را در اختیار جامعه به عنوان خدمت قرار بدهیم که خدا را سپاسگزار هم هستیم

وی در ادامه افزود : بهر حال ما در همین بخش تقنینی و بخش نظارتی ها که در حوزه نظارتی ما در استان بوده سعی کردم این چارچوب ها را سعی کردم بنده به عنوان کسی که خودم در جریان هستم و کسی که برنامه ها را دارم نگاه می کنم ، برنامه های مدیریت اجرائی ، سنواتی و برنامه پنجساله ، چشم انداز و از طرف دیگر تعاملی که با مدیریت برای اجرای این برنامه ها در استان داشتیم ، تأکید ما ، رویکرد خود بنده اینها بوده و حالا اگر جزئیات باشد در خدمت شما هستیم ضمن اینکه این ایام را ، دهه فجر را ، ایام پیروزی انقلاب ان شاء الله به همه شما برادران و خواهرانم مبارک باشد و ما توفیق داشته باشیم ابهت و عظمت این ایام را بشناسیم که همه سربلندی و سر افرازی و افتخار نظام مقدس اسلامی امروز در سطح جهانی به برکت خون شهیدانی است و امامی است که این ایام را و این عزت را برای ما به ارمغان گذاشتند و همچنین ایام ولادت پیامبر بزرگ اسلام و امام جعفر صادق هم بر شما دوستان عزیز مبارک باشد و تقدیر و تشکر از همه شما که بسیار اثر گذار نقش آفرین بودید در فراخوان دینی ، ملی ما و انقلابی ما ، 22 بهمن که این هم یکی از برگ زرینی در کارنامه مردم عزیز ما برای حضور در عرصه های انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل مطامع و شیطنت نظام سلطه ، بایستی از همه شما و مردم ما به سهم خودمان تقدیر و تشکر بکنیم .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان