Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان : نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به FATF را در تقابل باسیاست کلی نظام و راهی برای بهانه جویی های آمریکا دانست و گفت: ایران نه تنها پس از پذیرش FATF روابط مالی خود را اصلاح نکرده بلکه پذیرش آن نوعی خود تحریمی است.

حسن خسته بند با اشاره به طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به FATF اظهار کرد: باطن FATF به صهیونیسم و آمریکا برمی گردد و هدفشان به ظاهر کنترل پول شویی و کمک های مالی به تروریسم است.

FATF بهانه ای برای تطهیر استکبار جهانی

وی با تاکید بر اینکه FATF تنها ظاهری خوبی دارد اما در اصل استکبار جهانی به دنبال ترویج خشونت و استقامت در برابر جبهه های مقاومت است افزود: گردانندگان واقعی گروه های تروریستی القاعده، طالبان، داعش و سایر گروه های تروریستی آمریکایی ها و صهیونیسم بین الملل هستند و به ظاهر با FATF به دنبال تطهیر خود در جهان اند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه های تروریستی و خرابکارانه ازجمله داعش، منافقین و همه گروه های خشونت طلبی که با آمریکا و صهیونیسم همراه باشند موردحمایت آمریکا و صهیونیسم هستند گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به گروه های خشونت طلب و تروریستی که با آن ها همراه هستند یا خود به صورت مستقیم کمک مالی می کنند و یا از اقمار خود در منطقه که همچون گام شیرده هستند کمک مالی می گیرند.

محکومیت گروه های مقاومت در سیستم FATF

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اینکه در سیستم FATF هر نوع کمک به گروه های مقاومت در منطقه محکوم است و باید با آن مقابله شود خاطرنشان کرد: هر نوع گروه مقاومتی که مخالف باسیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد به صورت خودکار با عدم پیوستن به FATF جزء تروریسم شناخته شده و در لیست سیاه آن ها قرار می گیرند.

شرط تسهیل روابط مالی ایران پذیرفتن FATF است

خسته بند با اشاره به روی دیگر سکه FATF مبنی بر اینکه اگر به این کنوانسیون نپیوندیم نمی توانیم با کشورهای عضو آن ارتباط مالی برقرار کنیم تصریح کرد: با نپیوستن ایران به FATF ایران نمی تواند با کشورهای دیگر معاملات مالی ناشی از فروش نفت و یا سایر موارد ارتباط داشته باشد و این موضوعی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا بازور خود آن را بر ایران تحمیل کنند.

بی تأثیری تدوین شروط ایران برای دور زدن معایب FATF

وی به تمهید مقدمات ایران برای دور زدن FATF اشاره کرد و گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس با نشست هایی که با سایر دستگاه های مرتبط داشته اند برنامه ای در حال طراحی و تدوین هست که سیاست های FATF را به نحوی با اعمال شروط دور بزنند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعمال شروط کارشناسی ایران برای دور زدن FATF بی تأثیر است تصریح کرد: پس از پذیرفتن FATF توسط ایران هیچ شرطی از سوی کنوانسیون پذیرفته نیست و به طورکلی نمی توان این اصل به صلاح و سود کشور باشد.

پذیرش FATF نوعی خود تحریمی است

خسته بند FATF را تله ای برای ایران دانست و با اشاره به اینکه این طرح ایران را در ورطه تقابل باسیاست های کلی خود می کشاند گفت: با پذیرفتن FATF از سوی ایران خود را تحریم می کنیم اما این تهدید برای ایران به گونه ای است که دولت بسیار مشتاق است تا ایران به آن بپیوندد تا معادلات و مبادلات مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ایران در حال حاضر با نپذیرفتن FATF نیز در تحریم است و نمی تواند با چند کشور مبادلات تجاری داشته باشد افزود: در حال حاضر پول هایی که ایران ناشی از فروش نفت به دست می آورد را نیز نمی تواند وارد کشور کند و این در حالی است که FATF در کار نیست و ایران در تحریم به سر می برد.

آغاز تحریم و تحمیل های بیشتر بر ملت ایران با پذیرفتن FATF

عضو مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه آمریکا در کمین نشسته و سیاست خصمانه دیگری را پس از پذیرفتن FATF در دستور کار خود قرار داده گفت: آمریکا هرروز بهانه ای را برای تهدید و محقر کردن ایران برای کشورهای دیگر دیکته می کند و این ایران است که باید هوشمندانه به راحتی زیر بار این موضوع نرود.

FATF در تقابل باسیاست کلی نظام و راهی برای بهانه جویی های آمریکایی

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با تاکید بر اینکه نتیجه مطالعات و بررسی ها نشان می دهد پذیرفتن FATF از سوی ایران به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست تصریح کرد: با در نظر گرفتن مزیت های پوشالی برای ایران در کنار معایب FATF، نپذیرفتن آن بیشتر برای ملت می ارزد.

وی در پاسخ به برخی از ادعاها مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF نوعی خود تحریمی است گفت: ایران هم اکنون در حال تحریم است و پذیرفتن FATF مجدداً تحریمی دیگر برای ملت است.

خسته بند با تاکید بر اینکه پذیرش FATF از سوی ایران به بهانه تسهیل روابط مالی با کشورهای دیگر دروغی بیش نیست گفت: گردش مالی و تمامی معاملات بانکی باید از سیستم استکبار جهانی بگذرد و با شرایط کنونی که ایران درگیر آن است هیچ تضمینی برای بهبود روابط وجود ندارد چون هرروز آن ها بهانه جویی کرده و با در پیش گرفتن راهکارهای اصلاحی از سوی آن ها، با یک امضای ایران همه چیز بر ما تا آخر تحمیل خواهد شد.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی پذیرش FATF در مجلس را شروعی برای تحمیل زور از سوی آمریکا دانست و گفت: ایران در پی پذیرش FATF فشارهای دیگر را نیز به خود تحمیل می کند که راهی برای برون رفت آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس عصاره ملت است و باید طرحی را به تصویب برساند که به نفع مردم و کلیت نظام باشد گفت: نباید با پذیرش طرحی که بدون گارانتی و ضمانت اجرایی است و دست آمریکا را برای تحمیل فشارهای بیشتر باز می گذارد را تصویب و راهی برای تحمیل بیشتر فشارها بر مردم باز کرد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان