Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

گیلانیان : فرماندار شهرستان آستارا میزان تخلفات و اختلاس مالی شرکت های تعاونی مسکن مهر این شهرستان را بالغ بر 150 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با پیگیری دستگاه های نظارتی و محاکم قضایی، سه نفر از مدیران عامل متهم شرکت ها دستگیرشده و تحت بازجویی هستند.

یونس رنجکش عصر امروز در نشست شورای مسکن این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: تاکنون 400 واحد از مجتمع 900 واحدی مسکن مهر شهرستان آستارا به متقاضیان واگذارشده و دیگر واحدها نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فرماندار شهرستان آستارا میزان تخلفات و اختلاس مالی شرکت های تعاونی مسکن مهر این شهرستان را بالغ بر 150 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با پیگیری دستگاه های نظارتی و محاکم قضایی، سه نفر از مدیران عامل متهم شرکت ها دستگیر و تحت بازجویی هستند.

وی میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر شهرستان آستارا را بیش از 11 میلیارد ریال دانست و گفت: براساس مصوبات شورای مسکن استان و شهرستان برای شناسایی افراد واجدالشرایط هیأت تصفیه تشکیل شده و واحدهای باقی مانده پس از تکمیل براساس اولویت واگذار می شوند.

به گفته رئیس شورای مسکن شهرستان آستارا اقشار آسیب پذیر و متقاضیان مسکن مهر این شهرستان به علت نبود آگاهی و نظارت کافی، با نام نویسی در آن در دام افراد سودجو افتاده و اندوخته مالی خود را به حساب طرح واریز کرده ا یا در قراردادهای غیررسمی پول های واریزی به حساب اشخاص صورت گرفته است.

رنجکش با اشاره به پیچیدگی های حقوقی مسکن مهر شهرستان آستارا و مشکلاتی که در زمینه چک های صادرشده توسط هیأت مدیره قبلی گفت: به دلیل این پیچیدگی ها و وجود چک های صادرشده هیأت تصفیه هربار دچار مشکل می شود که باید از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی راه کاری در این زمینه ارائه شود./ منبع : فارس

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان