Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان : روحانی مسجدی بعد از نماز مغرب و عشاء شنبه شب 6 مهر پیرامون شکر نعمت های الهی سخن می گفت ناگهان گریزی هم به (نقمت) مدیریتی زد و گفت : کوتاهی خدمت رسانی مقدر الهی نیست بلکه ضعف مسئولان است .

وی توضیح داد : امروز در جاده کیاشهر به آستانه در نزدیکی شهر تصادفی رخ داد و من با همین لباس که در محل حضور داشتم برای کمک مصدومان شتافتم و برای تسکین درد مجروح حادثه شخصا به اورژانس زنگ زدم.

وی قبل از اتمام تعریف حادثه گفت : چون من از قبل در این زمینه تحقیق کرده بودم اطلاع دارم اورژانس در اروپا بطور متوسط ظرف 3 دقیقه به محل حادثه می رسد ؛ ممکن است این زمان 4 دقیقه یا کمتر هم باشد ولی بطور متوسط 3 دقیقه ای اورژانس به محل تصادف می رسد اما ما تا یک ساعت هم صبر کردیم ولی اورژانس نرسید تا التیامی به درد حادثه دیده ببخشد !.

من که در میان اجتماع کنندگان دور تصادف چون (سیبل) مورد توجه بودم چنان از شدت شرمندگی مستاصل شده بودم زیرا گفتار درمانی می توانست با کفر و زندقه همراه شود تا اینکه یکی از حاضرین دلش به حالم سوخت و گفت : حاج اقا! ناراحت نباش ، اینجا ایرانه دیگه !!؟؟

"توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل" !!
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان