Monday، 26 February 2024 | دوشنبه، 07 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات معتقد است مردم درست فکر می کنند که اصلاح طلبان در یک سیکل معیوب گرفتار شده اند و همین باعث شده که اصلاح طلبی برایشان ارج و قربی نداشته باشند.

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات و از چهره های سرشناس اصلاح طلب در گفتگو با اعتماد به بررسی وضعیت کنونی جریان اصلاح طلبی در ایران و آسیب شناسی آن پرداخته است. رمضان زاده در بخشی از این گفتگو با بیان اینکه اصلاح طلبان نبض جامعه را در دست ندارند و همه خواسته هایی که مطرح می کنند با جامعه و اقشار مختلف هماهنگی ندارد، گفت: خواسته های جامعه بصورت سینوسی تغییر می کند و هرگز ثابت نیست. یک روز خواسته های فرهنگی مقدم است، یک روز خواسته های سیاسی و یک روز خواسته های اقتصادی و... که اصلاح طلبان باید خود را را با آن تطبیق بدهند و البته نیازمند محیط امن، آزاد، مبتنی بر مذاکره و گفت وگوی جمعی حتی بین اصلاح طلبان است. این محیط وجود ندارد. شما جای امنی برای نقد پیدا نمی کنید که مطمئن باشید دو روز بعد با همه برخورد نمی کنند. حتما عامل امنیتی و نبود و کمبود آزادی برای تشکیل تجمعات و برقراری ارتباط با مردم در شرایط امروز اصلاح طلبان موثر است. سخنگوی دولت اصلاحات درباره اینکه چه کسی را می توان اصلاح طلب نامید نیز صحبت کرده و می گوید: زمانی سعید حجاریان در مورد اصلاح طلبی گفته بود "اصلاح طلبی بین العباسین است" که مقصود مرحوم عباس دوزدوزانی و عباس عبدی بود. آن زمان عباس عبدی در طیف رادیکال قرار داشت که البته امروز اینگونه نیست. اصلاح طلبان باید به انسجام برسند که تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند. هم نفوذی ها و دخالت امنیتی ها موثر بوده  و هم کم کاری و کم توانی اندیشه ای اصلاح طلبان و اختلافات. وی با تصریح بر اینکه قطعا در جریان اصلا طلب هم نفوذ صورت گرفته است، اظهار داشت: هرکسی از راه می رسد خود را اصلاح طلب معرفی می کند. چه کسی را باید اصلاح طلب دانست و چه کسی را نباید اصلاح طلب دانست؟ مصطفی تاجزاده اصلاح طلب است؟ زارعی فومنی اصلاح طلب است یا عباس عبدی؟ کدام را اصلاح طلب می دانید. برای این سوالات جوابی نداریم. تا زمانی که  اصلاحات یک جبهه است، احزاب قدرتمند نداریم، تابلوها و تریبون های روشن رسانه ای نداریم، این مشکلات وجود دارد. بنابراین می پذیرم که اصلاح طلبان کم کاری کرده اند اما شرایط بیرونی را نیز نمی توان نادیده گرفت و خواسته های جامعه را نیز باید دید. رمضان زاده در این مصاحبه افزود: مردم درست فکر می کنند که اصلاح طلبان در یک سیکل معیوب گرفتار شده اند و همین باعث شده که اصلاح طلبی و اصلاح طلبان برایشان ارج و قربی نداشته باشند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان