Saturday، 20 April 2024 | شنبه، 01 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان به گزارش فارس : رفتارهای تبعیض آمیز در حوزه حقوق پرداختی کارمندان به اندازه ای است که این کارمندان قدرت چانه زنی وزارت خانه مطبوعشان عامل معیار پرداختی ها دانسته و خواهان اجرای عدالت در رویه پرداخت ها شده اند.

 بی سروسامانی در پرداخت حقوق و فوق العاده های دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف، گله مندی های زیادی برای کارکنان و کارمندان ادارات و وزارت خانه ها ایجاد کرده، افزایش حقوق کارمندان برخی از وزارتخانه ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه ها، سؤال جدی و به جایی است که ذهن بسیاری را مشغول کرده که چرا یکسان سازی حقوق و یکپارچه سازی در تمام دستگاه ها اتفاق نمی افتد؟!

این نابسامانی به اندازه ای است که وقتی بخشی از مطالبات افزایش حقوق دستگاه ها محقق شده صدای اعتراض بخش دیگر بلند می شود و این موضوع مشکلاتی را برای کسانی که در پی حل مشکند ایجاد می کند به این معنی که افزایش حقوق نیازمند تأمین اعتبار است و اگر این تأمین اعتبار صورت نگیرد قطعاً محقق نشده و رضایتمندی کارمندان را فراهم نمی کند.

به نظر می رسد این نارضایتی، نارضایتی به حقی است چراکه کار برابر، مدرک و تخصص برابر نیازمند دریافتی یکپارچه و برابر است البته تفاوت های جزئی نسبت به تخصص و مدارک بالاتر قابل درک بوده اما تفاوت چند ۱۰ میلیونی بین کارمندان وزارتخانه ها و ادارات مختلف به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

با توجه به گستردگی و تنوع کارکنان دولت و مسائل صنفی هرکدام از دستگاه ها، لزوم رفع تبعیض در میزان پرداختی های کارکنان دولت مشهود است چراکه بسیاری از کارمندان دولت نصف خط فقر حقوق دریافت می کنند و عملاً از تأمین معیشت خود عاجز بوده و بستر فساد در کار اداری را باز می کند، فسادی که اگر ریشه یابی نشود می تواند اثرات سوئی برای کشور و جامعه ایجاد کند و منجر به ناامیدی مدنی شود.

چرا بین کارمندان تفاوت می گذارید؟!

سیاوش آقاجانی  در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: من با مدرک فوق لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار و باوجوداینکه کارشناس مسؤول هستم با حق اضافه کاری که نهایت ۲۰۰ هزار تومان است حقوق دریافتی ام ۶ میلیون و 500 هزار تومان و دیگر همکارانم با ۱۰ سال سابقه کار حدوداً چهار تا پنج میلیون تومان است.

وی با ابراز تأسف از عدم یکپارچه بودن حقوق دستگاه های مختلف گفت: طبق درصدی که مسؤولین وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده اند؛ کارکنان این وزارتخانه پایین ترین دریافتی حقوق را در دولت و وزارتخانه دریافت می کنند.

این کارمند با سابقه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابراز گلایه از وعده مسؤولین درباره افزایش حقوق و مزایا تصریح کرد: بر اساس وعده سال گذشته قرار بر دریافت مزایای فوق العاده ویژه بود به طوری که مزایا از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابند، اما این ها فقط در حد وعده بوده اند و هنگامی که پیگیر می شویم پاسخمان یک جمله است آن هم در دست اقدام است یا کمبود بودجه داریم.

رفع تبعیض صراحت قانون و تکلیف مجریان

بی شک رعایت عدالت و رفع تبعیض از بدیهی ترین حقوق انسان ها و تکالیف حکومت هاست به نحوی که طبق بندهای یک و ۹ از اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از اهداف و تکالیف جمهوری اسلامی است، ازاین رو، افراد و گروه های فعال صنفی در وزارتخانه های مختلف به صورت هماهنگ و بعضاً برای مجموعه خود اقداماتی ازجمله مکاتبات گسترده با رئیس جمهور دولت سیزدهم در فضای مجازی و هم به طور حقیقی به منظور رفع تبعیض های موجود، مکاتبه و جلسه حضوری با مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای جلب نظرات آن ها در راستای کاهش شکاف موجود در وضعیت کارکنان دولت و همراهی و هماهنگی نمایندگان صنفی وزارتخانه های مختلف برای نیل به اهداف مشترک برگزار کرده اند.

ایجاد کارزار ویژه و درخواست از رئیس جمهور جدید به عنوان یکی دیگر از اقدامات کارکنان دولت برای رساندن صدای خود به مسؤولین است که با امضای بیش از ۱۴ هزار کارمند دستگاه های دولتی که به عنوان رفع تبعیض خواهان برقراری سقف ۵۰ درصدی فوق العاده ویژه که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت ذکرشده را جمع آوری کرده و خواهان مطرح شدن آن در اولین جلسات هیئت دولت هستند.

آن ها می کوشند تا از طریق ظرفیت های قانونی و مدنی خود برای پیشبرد اهداف صنفی خود استفاده کنند و مطالبات خود را یکی پس از دیگری برطرف کنند حالا چشم انتظارند تا دولتی که شعارش رفع تبعیض بوده آستین همت را بالا زند و گامی مهم در رفع دغدغه کارمندان کم درآمد کشور بردارند.

یکپارچه نبودن حقوق ها بحران آفرین است

پیش تر جبار کوچکی نژاد عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد دراین باره در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت عدم یکپارچه سازی حقوق ها منجر به بحران پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دستگاه های مختلف دانسته بود و معتقد بود که این بحران به طوری است که مشکل هر گوشه ای برطرف شود مشکل بخش دیگر نمود پیدا می کند چراکه این موضوع محصول عدم جدیت دستگاه های تصمیم گیر در یکپارچه سازی حقوق و دستمزد دستگاه هاست.

وی گفته بود که شورای حقوق دستمزد و هیئت وزیران هرکدام بخشی را برای اصلاح در دست گرفته و مصوباتی انجام دادند، دولت وقت برخی از این مصوبات را اجرا و برخی ها را که دلش نمی خواست اجرا نمی کرد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مقطعی دیدن مشکلات و رفع مقطعی آن گفت: مقطعی دیدن موضوعات، مشکلات را به صورت کلی حل نکرده و مجلس باید برای برون رفت از این مشکلات چاره ای بیندیشد، همان طور که گفته می شوند کارکنان وزارت کار و تعاون از حقوق پایین تری برخوردار بوده و انتظار به حقی دارند که حقوق آن ها مانند سایر دستگاه ها افزایش پیدا کند.

کوچکی نژاد افزایش حقوق برخی از دستگاه ها بدون قاعده و قانون در دولت قبل را باعث مشکلاتی برای دولت سیزدهم دانست و افزود که افزایش حقوق در ماه های پایانی عمر دولت وظایفی را بر عهده دولت سیزده گذاشته که ممکن است دولت را دچار مشکل کند، بی نظمی و هرج ومرج در این مسئله مشهود است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون برنامه وبودجه باید در این موضوع واردشده و ساماندهی پرداخت ها را در دست بگیرد، گفته که انتظار به حقی است که کم درآمدها افزایش حقوقی نسبت به سایر کارمندان داشته باشند و این باید هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

افزایش حقوق ها برای جبران تورم سال گذشته است نه کنترل تورم سال بعد

سیما شکری فعال صنفی وزارت تعاون کار و رفاه  با اشاره به موانع موجود در جهت رفع تبعیض در وضعیت کارکنان دولت می گوید که بزرگ ترین مانع وجود این نگاه است که رفع تبعیض موجود، بار مالی دارد و تأمین آن، باعث تورم می شود درحالی که افزایش حقوق ها اساساً برای جبران تورم سال گذشته است و نه برای کنترل تورم سال بعد و متأسفانه در دولت های اخیر همواره افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده و این باعث شده که قدرت خرید بسیاری از کارکنان دولت سال به سال تنزل یابد.

سیما شکری با انتقاد از رفتارهای تبعیض آمیز در سایر ادارات  می گوید «درحالی که برخی دیگر از وزارتخانه ها با قدرت چانه زنی بالا توانستند خیلی بی سروصدا با استفاده از بندها و تبصره های قانونی، متناسب با نرخ تورم و حتی بالاتر از آن حرکت کنند و هر بار هم که بقیه کارکنان خواستار رفع تبعیض شدند، آن ها را حامی تورم جلوه دادند.»

وی با بیان اینکه تأکید برافزایش حقوق ها به معنی چاپ پول بی پشتوانه نیست، معتقد است که دولت می تواند از محل هایی مثل حذف یارانه های پنهان و کلان سطوح مرفه و اشرافی جامعه و اخذ مالیات واقعی نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشد و هم زمان با تصویب فوق العاده هایی برای ارتقای سطوح پایین مزدی، بر سر افزایش سطوح بالای مزدی، سرعت گیرهایی قرار دهد.

استقرار عدالت و شفافیت در نظام پرداخت کارمندان

آقاجانی دراین باره به خبرنگار فارس گفته، درخواست هایی که ما در فعالیت های صنفی دنبال می کنیم همگی در راستای مقررات و قوانین موجود است اما شایسته است دولت و مجلس مسیری را سیاست گذاری کنند تا استقرار عدالت و شفافیت در نظام پرداخت کارمندان و مدیران به نحو شایسته ای محقق شود اگرنه، همان گونه که نظام هماهنگ پرداخت و لایحه خدمات کشوری نتوانستند در این راستا نقش برجسته ای ایفا کنند، همچنان موفقیت برجسته ای در این راستا حاصل نخواهد شد که البته منش دولت سیزدهم این امید و نوید را می دهد که گام های بلندی در این راستا برداشته شود.

شکاف طبقاتی در پی بی نظمی در پرداخت حقوق ها

افزایش حقوق کارمندان با درآمد بالاتر منجر به ایجاد طبقات مختلف و دست وپا زدن طبقه کم درآمد در مشکلات اقتصادی می شود، اینکه کسی که با حقوق ۱۵ میلیون تومانی دنبال گرفتن حقوق ۲۰ میلیون تومان است فاصله طبقاتی زیادی با کارگران و کارمندانی که حقوق سه تا پنج میلیون تومانی می گیرند ایجاد می کند لذا برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، ساماندهی پرداخت ها و جلوگیری از افزایش حقوق بی قاعده پردرآمدها باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.

گفتنی است دولت سیزدهم با یک چالش جدی روبروست افزایش حقوق پردرآمدها در روزهای پایانی دولت وقت بدون توجه به تأمین اعتبار از موضوعاتی است که دولت آقای رئیسی باید برای آن چاره ای بیندیشند و دولت وقت بی توجه به این موضوع انتظاراتی را برای حقوق بگیران پردرآمد ایجاد کرده است.

به قول کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی «اگر دولت برای افزایش حقوق کم درآمدها بودجه ندارد باید حقوق پردرآمدها را نیز افزایش ندهد.» آنچه پیش روی اقتصاد کشور ماست هرج ومرج و نابرابری در پرداخت حقوق سازمان ها و کارمندان است و این موضوع روزبه روز در ایجاد فاصله طبقاتی بین کم درآمدها و پردرآمدها نقش آفرین است.

یکی دیگر از خواسته های کارمندان پرداخت فوق العاده آنان است

آن ها می گویند، ما در خصوص فوق العاده ویژه معتقدیم همه کارکنان دولت فارغ از هر تبعیضی مستحق هستند تا سقف فوق العاده ویژه ایشان از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد همان طور که برای برخی از وزارتخانه ها این کار مدت هاست که تصویب و اجرایی شده است، این ارتقا در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در شورای حقوق و دستمزد دولت تصویب شده اما از قرار معلوم چند بار با مخالفت آقای نوبخت معاون رئیس جمهور وقت از دستور جلسه هیئت دولت خارج شده است که این به معنای رد مصوبه مربوطه نیست بلکه با جهت گیری عدالت گرایانه دولت، امکان تصویب آن در هیئت دولت بیش ازپیش فراهم است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان