Monday، 04 March 2024 | دوشنبه، 14 اسفند 1402
1 2

اختصاصی گیلانیان - یکی از زیبائی های انتخابات شیوه های تبلیغاتی زیرکانه در ایام ممنوعه هست که در هر دوره روش جدیدی ابداع می شود . در گذشته ساده ترین این روش برگزاری سالگر والدین توسط برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس برای تعرفه خود و جلب آراء بیشتر بود که در همین شهر رشت یکی از کاندیدا های چند دوره قبل از بس برای والدین خود مراسم سالگرد و اطعام راه انداخته بود که در بین مردم مشهور شده بود ایشان قضای سالگرد والدینش را ادا می نماید !

مدتی از این اتفاق ویژه خبری نبود و کاندیدا ها بیشتر در مراسم ختم و هفتم و چهلم و سالگرد و گردهمائی ها و جلسات عمومی بحضور پیدا می کردند تا سالگرد والدین ولی در  آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس نهم این سنت توسط دو تن از نمایندگان شهرستان رشت به ترتیب سردار آقازاده و مهندس کوچکی نژاد که هر دو نفر به مرحله دوم انتخابات راه یافته اند شکسته و شیوه جدیدی جایگزین آن شد !

با توجه به اینکه ایام فاطمیه بیش از یکهزار و چهار صد سال است تکرار می شود و اختصاص به امسال ندارد تا برای یک عده خاص عزیز شده باشد ، از اینکه آقایان  پس  ازچهار سال نمایندگی خودشان برای اولین بار آنهم یکی پس از دیگری اقدام به برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در دفتر مراجعات خود نموده اند ، این اقدام  کمی تا قسمتی سوال برانگیز شده است .

البته ممکن است نامبردگان طی چهار سال گذشته به سبب مشغله نمایندگی ، تلاش در عزل نصب ها و تحکیم پایه های ریاست غیر بومی ها بر استان فرصت پرداختن به شعائر مذهبی را نداشته، و اینک که مشکله ای پدید آمده و ورود به مجلس بعدی را کمی با تأخیر مواجه کرده ، شاید سه دلیل زیر نیاز به یک گردهمائی داشتند که بهترین روش گردهمائی یا فراخوان عمومی همین برپائی مراسم عزاداری تشخیص داده شده باشد :

دلیل اول : محک ممدوحان و نیروهای تحت الحمایه و آگاهی از میزان وفاداری آنان نسبت به ممدوح در امر انتخابات .

دلیل دوم : حد اکثر استفاده از تعصبات مذهبی مردم ولایتمدار برای اخذ آراء آنان جهت استمرار نمایندگی .

دلیل سوم : برپائی مراسم توسل به منظور تسهیل در راهیابی به مجلس .

باریک بینان بیم آن دارند که نکند برپائی مراسم عزاداری پس از چهار سال نمایندگی آنهم در دفتر مراجعات مردمی نماینده وبه فاصله  یک روز قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی استفاده از شعائر مذهبی برای تبلیغات انتخاباتی باشد و این نمایندگان با استفاده بهینه از ایام فاطمیه قصد سبقت از سایر رقبای انتخاباتی در امر تبلیغات را داشته باشند !؟

حال این گمان چه درست باشد یا نادرست ، امید است نمایندگان محترم مثل حضرت زهرا که در دعاهای همیشگی خود همسایگان را بر اهل خانه مقدم می داشتند تا جائی که بابت این رویه مورد سوال حسنین قرار گرفتند ، فقط ( خود ) و دامادها و اطرافیان و هواداران را دعا نکرده باشند و کمی هم در حق دیگران دعا کرده باشند  ، همان هائی که امروز شدیدا به آراء آنها نیازمند هستند و  ناگزیر ند برای جلب آراء آنان قربان صدقه شان بروند ؛ در غیر این صورت باید مطمئن باشند که این دوره چهار ساله نیز مثل ابر می گذرد و حوادث مجددا تکرار می شود که در صورت غش در نیت سیه روئی را در پی خواهد داشت .

حال انتظار همگان بر این است که در صورت وجود نیت صادقه و راهیابی مجدد ایشان به مجلس در رویه نمایندگی خودشان تجدید نظر نموده و در کنار ( خود ) و  آقازاده ها و نورچشمی ها کمی هم به فکر اشتغال جوانان بیکار رأی دهندگان ، گرانی و عمران منطقه ای هم باشند .

البته از آنجائی که دستور هست همیشه نسبت به مردم گمان خوب داشته باشیم ما هم مجلس عزاداری ایشان را به حساب بزرگداشت شعائر و (توسل ) که امر پسندیده و مقبولی هست می گذاریم ، نه وسیله تبلیغات انتخاباتی و امیدواریم این کار ایشان تنها اختصاص به ایام انتخابات نداشته باشد چه برگزاری اینگونه مراسمات و بر افراشته داشتن این بیرق از امور پسندیده جامعه اسلامی است و امید است در آینده نیز استمرار داشته باشد و تنها اختصاص به زمان خاص و مناسبت خاص نداشته باشد . به هرحال از ته دل برای تحقق نیت صادقه و مشروع این آقایان دعا می کنیم و آرزو داریم که در خط صاحب عزا قرار بگیرند و بر خلاف گذشته (جار) را بر (دار) ترجیح بدهند که فرمودند :

الجار ثم الدار .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان