Monday، 02 October 2023 | دوشنبه، 10 مهر 1402
1 2

اختصاصی گیلانیان |  به طور قطع خدا گیلانیان را خیلی دوست دارد زیرا در سال زراعی جاری در بدترین شرایط ممکن چنان به داد گیلان رسید که باعث اعجاب همگان شد و شاید بسیاری از متولیان ومردم به جهت عدم درک به آسانی از کنار این مهم گذشتند.

استان در حالی که از یک سو شدیدا با کمبود ذخیره آب زراعی مواجه بود متاسفانه با عدم همکاری و همپوشانی برخی از اعضای کمیته جهادی منابع و مصارف آب بود مثل اداره برق شد که اگر لطف خدا شامل مردم گیلان نمی شد بطور قطع استان دچار شدیدترین زیان اقتصادی در بخش کشاورزی می شد.

معلوم نیست هماهنگ نبودن برخی از مدیران با رییس کمیته منابع و مصارف آب از اثر ضعف امکانات است یا ضعف برنامه ریزی و یا عدم عاقبت اندیشی و یا اصلا تعمدا به قصد تخریب مدیریت استان و در نهایت ضربه زدن به کشاورزی استان است.

با توجه به نوع عملکرد برخی از اعضای قرارگاه جهادی منابع آب این گمان را به یقین نزدیک می کند که در تساهل آنان در کار به نیت تخریب مدیریت استان و ضربه زدن به بخش برنجکاری است؛ زیرا:

وقتی جهاد کشاورزی استان خودش قیمت برنج کشاورز را از قرار کیلویی حدود شصت و اند هزار تومان اعلام می کند ولی بذر کشاورزی را با دو قیمت به قرار کیلویی 70 و 90 هزار تومان به کشاورز می فروشد آیا این عمل می تواند چیزی جز ضربه به کشاورزی و تخریب مدیریت استان باشد!؟

وقتی کود شیمیایی 50 کیلویی با ارزش ششصد هزار تومانی را از قرار یک میلیون و دویست هزار تومان می فروشند این اقدام نمی تواند در جهت حمایت برنجکاری استان باشد!

وقتی به دلیل کمبود آب قرار است چاه های پروانه دار برقی شود تا در مواجه با خشکسالی و به تعبیر زیرکانه مدیران (تنش آبی) از این وسیله جبران کمبود آب شود، چرا در واگذاری کنتور کشاورزی علیرغم دریافت بهای گزاف آن باز کشاورز را پاسکاری می کنند؟ آیا قرار است چاه ها کشاورزی در وقت کشت برق دار شود یا بعد از برداشت محصول و در فصول پاییز و زمستان ؟!

وقتی امتیاز کنتور برق کشاورزی برای آبیاری سال زراعی جاری پس از یک ماه امروز و فردا کردن و اخذ یک میلیون ششصد هزار تومان به جهت نامشخص! به بهانه قطعی سامانه به هنگام درو محصول در 4 شهریور 1402 پیامک نصف و نیمه ارسال می کنند و پس از جلب کشاورز به اداره برق و اخذ وجه بابت کنتور معلوم می شود قرار است کنتور کشاورزی در مزرعه اینترنت دار شود و برای این کار باید بهای (مودم) نیز پرداخت گردد آنهم در وقتی دیگر باید کشاورز منتظر پیامک آن باشد که زمان دریافت پیامک با کرام الکاتبین است! با وجود این مشکل می توان نیت خیرخواهانه را از این قبیل ادارات پذیرفت!

آقای استاندار! برای کنتور کشاورزی در فصل کشت، وقتی کشاورز را به بهانه قطع سیستم و همچنین قطع سیستم پیامکی با امروز و فردا کردن ها مکرر یکی، دو ماه با تحمیل هزینه می برند و می آورند و سرگردان می کنند وقتش را به فصل کشت و کار تلف می نمایند نه اصولی است ، نه انسانی! حتما می پذیرید برق دار کردن چاه های کشاورزی برای فصل کشت مفید است پس از برداشت محصول جز صرف پول گزاف برای کشاورز فایده ای ندارد!

وقتی برای برقی های اداره نشین حقوق، اضافه کار، ماموریت ، خدم و حشم وسیله سرمایشی و ایاب و ذهاب مدل بالا به قدر کفایت مهیا است توجه به رنج کشاورز و آفتاب سوختگی زن و فرزند و بیماری برنج و عواقب آن که متوجه برنچگار است برای این حضرات مهم نیست، اصلا توجه ندارند با صرف بیت المال تیشه به ریشه استاندار و کشاورز و کشاورزی استان می زنند.

ایکاش این قدرت وجود داشت افرادی که چوب لای چرخ برنجکاری می گذارند و قصد زایل کردن تلاش و سرمایه گذاری دولت در جهت ارتقای اقتصاد و کشاورزی دارند فقط یک روز این عوامل در وقت نشاء برنج در داخل (بیجار) و بدور از سایه بان نگهداری می شدند تا مثل دریا رفته مصیبت های دریا را بدانند و ارزش بگذارند و قدر بدانند.

نویسنده:
حسین لطفی - مدیر مسئول
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان